• 51-37612317 , 51-37615917 ,51-37602434-5
  • info@ctechnic.com

نحوه انتقال دامنه

نحوه انتقال دامنه

نحوه انتقال دامنه از یک registrar به یک registrar دیگر:
قبل از اقدام شما می بایست موارد زیر را رعایت نمایید : مطابق با قوانین ICANN می بایست حداقل ۶۰ روز از ثبت و یا انتقال دامین به شرکت ثبت کننده فعلی گذشته باشد. مطابق با قوانین ICANN می بایست حداقل یک روز تا تاریخ انقضا دامین فرصت باقی مانده باشد. با شرکت ثبت کننده فعلی دامین خود تماس حاصل نمایید تا دامین شما را unlock کند و همچنین کد authorization را دریافت نمایید. کنترل نمایید که به ایمیل administrator دامین خود دسترسی داشته باشید و ایمیل فعال باشد. سپس با تماس با بخش فروش تکنیک رایانه و یا از طریق کنترل پنل نسبت به درخواست برای انتقال دامین اقدام نمایید.

ادامه مراحل به شرح زیر است:
ما در خواست انتقال دامنه را برای registrar شما می فرستیم. Registrar شما نامه ای را به ایمیل administrator دامین شما برای تایید این انتقال ارسال می کند که شما می بایست مطابق با دستور العمل ذکر شده در آن ایمیل اقدام نمایید. کل مراحل فوق ۵ تا ۱۰ روز به طول می انجامد.

نحوه انتقال دامنه از Directi:
برای انتقال دامنه ای که قبلا توسط هر شرکتی در Directi به ثبت رسیده است . با شرکت ثبت کننده دامین خود تماس حاصل نمایید و از آنها بخواهید تا دامین شما را به Reseller ID تکنیک رایانه به کد ۷۷۶۰۹۰۲ انتقال دهند. پس از انتقال دامین توسط شرکت ثبت کننده فعلی دامین خود، تنها ۵ روز فرصت دارید تا بخش فروش تکنیک رایانه را برای تکمیل عملیات انتقال مطلع نمایید. دامین پس از تایید تکنیک رایانه به کنترل پنل شما افزوده خواهد شد.

تغییر Name server:
علاوه بر انتقال کامل دامین به تکنیک رایانه ، جهت استفاده از سرویس های تکنیک رایانه شما می توانید تنها name server های دامین خود را به تکنیک رایانه تغییر دهید . در این صورت کنترل دامین شما بدست شرکت ثبت کننده دامین شماست و شما میبایست برای تمدید از طریق شرکت ثبت کننده دامین اقدام نمایید. برای این منظور name server های دامین خود را به صورت زیر تنظیم نمایید:
Primary Name server : NS1.CTECHNIC.COM
Secondary Name server : NS2.CTECHNIC.COM
ذکر مجدد این نکته لازم است که در این حالت امکان مدیریت از طریق کنترل پنل تکنیک رایانه و بهرمندی از مزایای ثبت دامین تکنیک رایانه برای دامین شما امکان پذیر نیست.

frzsh