سبزوار ، نیشابور و تربت حیدریه راه اندازی شد

سبزوار ، نیشابور و تربت حیدریه راه اندازی شد

به اطلاع کلیه متقاضیان صبا میرسد هم اکنون شهرهای نیشابور و تربت حیدریه و سبزوار به جمع شبکه صبانت پیوستند.

متقاضیان فعلا میتوانند به صورت تلفنی و یا اینترنتی ثبت نام کنند.

نیشابور:

۱- مرکز قدس

۲- مرکز دهقان

۳- مرکز خیام

تربت حیدریه:

۱- مدرس

۲- سالاری

۳- ولیعصر

سبزوار:

۱- سربداران

۲- توحید

۳- اسرار

۴- شاهد

با توجه به محدود بودن مراکز و تعداد پورتهای آن متقاضیان هر چه سریعتر جهت دریافت سرویس اقدام کنند.

frzsh
frzsh