احتمالاً ویندوز ۱۰ آخرین نسخه ویندوز مایکروسافت است

احتمالاً ویندوز ۱۰ آخرین نسخه ویندوز مایکروسافت است

windows-1041

کم کم سیستم خود را باید برای نصب ویندوز ۱۰ آماد کنیم و گویا این آماده سازی سیستم باید به عنوان آخرین آماده سازی از لحاظ بستری باشد. ویندوز ۱۰ امد تا اکوسیستم مایکروسافت را متحد کند و بتواند یک طرز فکر ویندوزی اصیل را پایه گذاری کند. مایکروسافت اعلام کرد که ویندوز ۱۰ “آخرین نسخه ویندوز” است البته نه بدین معنا که ویندوزی نخواهد امد بلکه قرار است تغییراتی کلی را در سیاست های شرکت شاهد باشیم.

به گزارش The Verge به نقل از Jerry Nixon از مایکروسافت که صحبت هایی را در مورد نحوه برنامه ریزی شرکت برای توسعه سیستم عامل خویش بیان کرد، گفت:

ما هم اکنون در حال آماده سازی برای عرضه ویندوز ۱۰ هستیم؛ ویندوز ۱۰ آخرین نسخه ویندوز خواهد بود و ما فعلا بر روی ویندوز ۱۰ تمرکز خواهیم کرد.

صحبت های زیادی در همین رابطه منتشر شده است و موردی که میتوان برداشت کرد، بلوغ ویندوز است. البته زیاد درست نسیت از این واژه استفاده کنیم زیرا مدت های زیادی است که ویندوز مایکروسافت توانسته است جای خود را در سیستم های شخصی محکم کند اما بهتر است بگوییم که مایکروسافت از نظر ظاهری و باطنی ویندوزی را عرضه کرده است که “فعلا” نیازی به عرضه هیچ مدل دیگری نیست. در عین مدرن و زیبا بودن کاملا برای همه افراد کارا نیز خواهد بود. به جای عرضه نسخه بعدی ویندوز بیشتر تمرکز شرکت بر توسعه همین ویندوز ۱۰ خواهد بود و تقریبا هر دو ماه یک برای شاهد بروزرسانی بزرگی خواهیم بود. فرض کنید در حال دریافت بیلد جدیدی هستید! همه زیر عنوان ویندوز ۱۰ خواهد بود اما ویندوز ۱۱ در کار نیست. این نشان میدهد سیاست ساتیا نادلا کاملا فرق میکند و یا شاید هم این یک برنامه از پیش تعیین شده باشد. معلوم نیست و مهم نیز نخواهد بود زیرا برای مصرف کننده نهایی که ما باشیم مهم کارایی دستگاه است و اتفاقا برای توسعه دهنده نیز بهتر است زیرا حداقل میداند که با سرمایه گذاری بر روی ویندوز ۱۰ میتواند سال های زیادی را راحت باشد.

frzsh
frzsh