• 51-37612317 , 51-37615917 ,51-37602434-5
 • info@ctechnic.com

ویژگی خدمات +ADSL2

ویژگی خدمات +ADSL2

مهم‌ترین ویژگی‌های خدمات اینترنت پرسرعت +ADSL2 را می‌توان به صورت موارد زیر برشمرد. گفتنی است صبانت ضمن ارایه‌ی خدمات +ADSL2، خدمات تکمیلی و راهکارهای وابسته به این فناوری را نیز بر اساس نیازهای مشتریان به سازمان‌ها و شرکت‌ها ارایه می‌کند. بخش‌هایی از آنچه در این جا بیان شده است، ویژگی‌های عمومی فناوری ADSL است و بخشی دیگر منحصرا” ویژگی فناوری +ADSL2 است:

 • دسترسی به اینترنت به صورت شبانه‌روزی و مداوم بدون نیاز به شماره‌گیری، بدون قطع شدن و بدون هزینه پالس تلفن
 • مشغول نشدن خط تلفن و امکان استفاده هم‌زمان از تلفن و اینترنت
 • دسترسی به اینترنت با سرعتی به مراتب بیش از سرویس Dial Up
 • دسترسی به اینترنت با حداکثر سرعت ۳ برابر بیش از حداکثر سرعت در روش ADSL و با بعد پوشش‌دهی بالاتر
 • پوشش مناطق مخابراتی متعدد در سراسر شهر مشهد
 • امکان ارایه خدمات برای مشترکانی که در فواصل دورتر از مراکز مخابراتی قرار دارند
 • صرفه‌جویی در مصرف برق نسبت به روش ADSL
 • ضریب خطای پایین‌تر در جلوگیری از ایجاد خدشه در مکالمات صوتی در مقایسه با ADSL
 • کاهش زمان شروع اولیه به هنگام ارتباط با اینترنت از حدود ۱۰ ثانیه به ۳ ثانیه در مقایسه با ADSL
 • تطبیق سرعت به هنگام تداخل امواج و جلوگیری از قطع شدن ارتباط به هنگام مزاحمت امواج رادیویی، تغییر درجه حرارت، وجود رطوبت و دیگر عوامل محیطی
 • استفاده از تجهیزات پیشرفته در ارایه‌ی خدمات
 • پشتیبانی موثر و ۲۴ ساعته از خدمات ارایه شده
frzsh