• 51-37612317 , 51-37615917 ,51-37602434-5
  • info@ctechnic.com

ساخت کانکشن ADSL

ساخت کانکشن ADSL

برای ساخت کانکشن در ویندوز ۷ مراحل زیر را طبق تصاویر دنبال کنید:

برای ساخت کانکشن در ویندوز XP مراحل زیر را انجام دهید:

۱- از منوی Start گزینه Connect to را انتخاب نموده و از زیر منوی نمایش داده شده گزینه Show all Connections را انتخاب نمائید.

در صورت کلاسیک بودن تنظیمات ویندوز از منوی Start گزینه Setting را انتخاب و بر روی گزینه Network Connections راست کلیک کنید و گزینه Open را انتخاب کنید

۲ – سپس از پنجره نمایش داده شده گزینه Create a New Connection را انتخاب نمائید.

۳ – و پس از نمایش صفحه زیر دکمه Next را جهت ادامه کارفشار دهید.

۴ – از صفحه نمایش داده شده گزینه مشخص شده را انتخاب نموده و دکمه Next را فشار دهید

۵ – از پنجره نمایش داده شده گزینه انتخاب شده را انتخاب نمائید و دکمه Next را فشار دهید

۶- از پنجره نحوه اتصال گزینه انتخاب شده را انتخاب نمائید و دکمه Next را فشار دهید

۷ – سپس در پنجره نمایش داده شده نام را وارد نمائید و دکمه Next را فشار دهید

۸ – در پنجره ظاهر شده زیر نام کاربری، رمز عبور و تکرار رمز عبور را وارد نمائید و دکمه Next را فشار دهید

۹-در پایان در صفحه نمایش چک باکس نشان داده شده را فعال و دکمه Finish را فشار دهید

frzsh